giám đốc doc - P(1) - Edoc-Search.com Edoc-Search.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   giám đốc


Mẫu CV hay Giám đốc Kinh doanh
Chức danh: Giám đốc kinh doanh Thời gian làm việc: Từ năm 2011 đến 2012 Xây dựng và điều chỉnh chiến lược giá
File link: http://www.careerlink.vn/Sample-Resume/CV-GiamDocKinhDoanh.doc
99%
Go To Link - Mẫu CV hay  Giám đốc Kinh doanh
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM bhxhhn com vn
thành viên hoặc Chủ tịch công ty Kiểm soát viên Tổng giám đốc hoặc Giám đốc Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc
File link: http://bhxhhn.com.vn/Uplo...u%20%20BHXH,BHYT,BHTN.doc
97%
Go To Link - BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  bhxhhn com vn
Mẫu CV hay Sales
Chức vụ : Giám đốc điều hành kinh doanh Công việc cụ thể : Điều hành hoạt động kinh doanh hành chính nhân sự của công ty
File link: http://www.careerlink.vn/Sample-Resume/CV-Sales.doc
97%
Go To Link - Mẫu CV hay  Sales
Mẫu: 08 MST dct udn vn
Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc Giám đốc và kế toán trưởng của doanh nghiệp
File link: http://www.dct.udn.vn/download/taivu2012/tokhai.doc
97%
Go To Link - Mẫu: 08 MST  dct udn vn
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM bhxhtphcm gov vn
GIÁM ĐỐC BHXH (Áp dụng từ 01/07/2011) Title: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Author: Phong CNTT Last modified by: Phong CNTT Created Date: 3/8/2013 1:25:00 AM
File link: http://bhxhtphcm.gov.vn/R...IAY%20XAC%20NHAN(308).doc
96%
Go To Link - BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  bhxhtphcm gov vn
TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN Vinaincon
Tham mưu cho Tổng giám đốc Tổng công ty lựa chọn phương án tổ chức điều Giao việc giám sát đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của Ban điều hành dự án
File link: http://www.vinaincon.com.vn/upload/Thongbaotuyengiamdocduan.doc
96%
Go To Link - TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN  Vinaincon
phân công nhiệm vụ của ban giám đốc sở trung tâm GDTX Nam
Đồng chí: Phạm Văn Hùng Giám đốc Sở Phụ trách chung các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau đây:
File link: http://tttx-ndong.thuathi...684-sgd-dt-vp-2014-1-.doc
96%
Go To Link - phân công nhiệm vụ của ban giám đốc sở  trung tâm GDTX Nam
PHÁT BIỂU CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT SEAMEO CELLL
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu ngày Số trung tâm có Ban Giám đốc và có chế độ phụ cấp: 83/82 trung tâm c Số trung 
File link: http://www.seameocelll.org/uploads/2/0/7/8/20788662/baria-vn.doc
95%
Go To Link - PHÁT BIỂU CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT  SEAMEO CELLL
NghÞ ®Þnh sldtbxh khanhhoa gov vn
Tổng giám đốc Giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Giám đốc Kế toán trưởng (không kể Tổng giám đốc Giám đốc
File link: http://sldtbxh.khanhhoa.g...tien%20luong/nd%20205.DOC
95%
Go To Link - NghÞ ®Þnh  sldtbxh khanhhoa gov vn
Kinh gửi: Giám đốc Thủ trưởng các sở ban ngành
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI CHÍNH Số: 4050 /STC CCHC V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI 
File link: http://sotaichinh.hanoi.g...%209/CVBCCCHC_dinh_ky.doc
95%
Go To Link - Kinh gửi: Giám đốc Thủ trưởng các sở ban ngành